allegro

facebook

partnerzydarmowa

PRODUKTY W PROMOCJI

SPARK

MODEL RS SPARK TO POŁĄCZENIE NOWOCZESNEJ STYLISTYKI Z DYNAMIKĄ KSZTAŁTU....

750,30 zł
GIASONE

MODEL GIASONE TO POŁĄCZENIE NOWOCZESNEJ STYLISTYKI Z DYNAMIKĄ KSZTAŁTU....

405,90 zł
SPYDER

MODEL SPYDER TO POŁĄCZENIE NOWOCZESNEJ STYLISTYKI Z DYNAMIKĄ KSZTAŁTU....

516,60 zł
VERTU

MODEL VERTU TO POŁĄCZENIE NOWOCZESNEJ STYLISTYKI Z DYNAMIKĄ KSZTAŁTU....

873,30 zł
TECHNO

MODEL TECHNO TO POŁĄCZENIE NOWOCZESNEJ STYLISTYKI Z DYNAMIKĄ KSZTAŁTU....

578,10 zł
VINGE

MODEL VINGE TO POŁĄCZENIE NOWOCZESNEJ STYLISTYKI Z DYNAMIKĄ KSZTAŁTU....

874,53 zł

KOSZYK ZAKUPÓW

 x 
0 produkty
Suma : 0,00 zł

KATEGORIE

BESTSELLERY

 • KASSEL

  MODEL KASSEL TO POŁĄCZENIE NOWOCZESNEJ STYLISTYKI Z DYNAMIKĄ KSZTAŁTU....

  473,55 zł
 • BOLT

  MODEL BOLT TO POŁĄCZENIE NOWOCZESNEJ STYLISTYKI Z DYNAMIKĄ KSZTAŁTU. FELGA...

  596,55 zł
 • RITA

  MODEL RITA TO POŁĄCZENIE NOWOCZESNEJ STYLISTYKI Z DYNAMIKĄ KSZTAŁTU. FELGA...

  584,25 zł
 • TECHNO E46/E90/F30

  MODEL TECHNOTO POŁĄCZENIE NOWOCZESNEJ STYLISTYKI Z DYNAMIKĄ KSZTAŁTU....

  492,00 zł

Jeżeli masz już konto w naszym sklepie, wpisz proszę dane logowania.

Adresy dostawy
Możesz użyć do wysyłki adresu podanego w danych do faktury lub zdefiniować inny.
W tym celu kliknij na guzik poniżej. (Dodaj adres)
Dodaj adres
Nazwa SKU Cena Ilość / Aktualizuj Podatek Rabat Suma
 
Cena produktu
Nie wybrano metody dostawy
Wybierz metodę dostawy
 
Suma:
0,00 zł
0,00 zł
Notatki i sugestie

Warunki sprzedaży

Regulamin

I. Informacje o firmie


F.H.U. ALUSPORT Śledź Krystian
  Mikułowice 402
  28-100 Busko Zdrój
Poland
RE-260188924, NIP 655-185-80-87
 Tel:. (0 41) 378-71-88, kom:. 507-166-148
 

II. Ochrona Danych Osobowych i Polityka Prywatności – stan od dnia 25.05.2018 r.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, wprowadza się następujące zasady:

1.    Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca - F.H.U. ALUSPORT Krystian Śledź z siedzibą Mikułowice 402 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-185-80-87, Regon 260188924, infolinia: +48 533562222,  e-mail: alusport@o2.pl, zwana dalej Administratorem;

2.    Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Kupującego i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych.

3.    Administrator nie będzie wykorzystywał danych osobowych Kupujących w celach innych niż wskazane w Regulaminie. Jeżeli dane te mają zostać wykorzystane w inny sposób niż realizacja Zamówienia, musi to wynikać z zapisów Regulaminu.

4.    W sprawie danych osobowych, Kupujący może kontaktować się z Administratorem pod adresem korespondencyjnym jw., oraz poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu: alusport@o2.pl

5.      Przetwarzane przez Administratora danych osobowych Kupującego odbywa się, w szczególności:

a.    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO, w celu: podjęcia działań zmierzających do złożenia zamówienia, zawarcia umowy i wystawiania dowodów księgowych oraz wypełnienia obowiązku prawnego na administratorze,

b.    na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu: marketingu produktów lub usług własnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,

c.    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO, w celu: 1. Podniesienia standardu obsługi i lepszego dopasowania oferty, przy czym Administrator może stosować systemy rekomendujące, których ideą jest to, że profilują klienta w kontekście jego preferencji zakupowych. Administrator nie podejmuje względem Kupującego na podstawie opisanego profilowania zautomatyzowanej decyzji, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 2. Ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń, 3. Odpowiedzi na pytania i wnioski Kupującego, 4. Tworzenia analiz i zestawień na wewnętrzne potrzeby Administratora

6.    Administrator będzie przechowywał dane osobowe Kupującego do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych i w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na potrzeby prowadzonych kampanii reklamowych.

7.    Kupującemu przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (także w celach marketingowych, w tym profilowania) oraz prawo do przenoszenia danych.

8.    Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Kupującego, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Kupujący ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.    Kupujący ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.  Podanie danych osobowych przez Kupującego jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania Zamówienia. Niepodanie danych osobowych skutkuje odmową świadczenia Zamówienia.

11.  Administrator przekazuje dane osobowe Kupującego innym podmiotom wyłącznie wtedy, gdy wystąpi ku temu odpowiednia podstawa prawna. Może to nastąpić m.in. w przypadku: organów państwowych (np. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Sądy, Prokuratura), partnerom działającym na zlecenie Administratora (np. wspierającym świadczenie usług dla Kupującego, w tym informatycznych, internetowych i księgowych), innym partnerom (np. podmiotom realizującym usługi kurierskie, dostarczającym usługi bezpośrednio Kupującemu – w celach rozliczeniowych), także zgodnie z ich wewnętrznymi Regulaminami i Politykami Prywatności.

Postanowienia końcowe

1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

2.    Regulamin nie ogranicza żadnych praw kupującego, będącego konsumentem, które przysługują mu ze względu na obowiązujące przepisy prawne. W przypadku sprzeczności pomiędzy Regulaminem a obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi uprawnienia Konsumentom pierwszeństwo mają obowiązujące przepisy prawa.

3.    Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.

4.    Wygląd sklepu, opisy, dane oraz pliki graficzne są własnością sklepu F.H.U. ALUSPORT Krystian Śledź.

 

III. Ceny

 • Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

IV. Zamówienia

 • Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego (warunkiem złożenia zamówienia w naszym serwisie jest posiadanie skrzynki e-mail i aktualnego numeru telefonu)
 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok
 • Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego
 • Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji (telefonicznie, mailowo lub w innej formie korespondencji), na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
 • Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.
 • W przypadku zamówień z odbiorem osobistym w siedzibie firmy w Suwałkach, Klient po złożeniu i zatwierdzeniu zamówienia zostanie poinformowany kiedy towar będzie gotowy do odbioru.
 • W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 • W przypadku nieodebrania zamówionych produktów, lub anulowania zamówienia już po wysyłce towaru F.H.U. ALUSPORT zastrzega prawo do obciążenia klienta kosztami transportu i pakowaniem towaru.

V. Płatności

Płatność za towar może być dokonywana w następujący sposób:

 • Przelew na konto bankowe firmy F.H.U. ALUSPORT
 • Gotówką do rąk kuriera, jeżeli towar został wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej
 • Gotówką w przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy w Mikułowice 402, Busko Zdrój.

VI. Zwrot (odstąpienie od umowy)

 

 1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w dowolny sposób, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania towaru.

2.     Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy dostępny jest do pobrania na stronie internetowej www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php

 1. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 2. Koszt zwrotu Towaru ponosi Konsument.
 3. Płatności zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia odstąpienia od umowy.
 4. Płatności zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Kupujący, chyba że zgodził się na otrzymanie płatności inną formą, która nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.
 5. Kupującemu nie będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku takich Kupujących zasady odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Konsument jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, Sprzedający ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.
 7. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to w odniesieniu:

 


UWAGA !!!

Felgi są dobierane do auta w/g parametrów katalogowych producentów aut i nie odpowiadamy za ewentualne modyfikacje zawieszeń i naprawy blacharskie, jak i wersje limitowane .
Klient ma obowiązek sprawdzić czy felga pasuje, nie ociera i nie wystaje po za obrys auta jeszcze przed montażem ogumienia, ponieważ w przypadku używanych felg ZWROT jest niemożliwy.!!!

VII. Reklamacje

 • Informacje dotyczące reklamacji udzielamy drogą elektroniczną pod adresem 507166148@interia.pl, natomiast w przypadku przesyłki, telefonicznie pod nr: 507166148
 • Warunki przyjęcia produktu do reklamacji:
  • Dostarczenia reklamowanego produktu do firmy F.H.U. ALUSPORT na własny koszt.
  • Klient ma obowiązek czytelnego wypełnienia formularza zwrotu/reklamacji i odesłaniu do firmy ALUSPORT razem ze zwracanym towarem. Formularz znajduje się  na odwrocie karty gwarancyjnej. 
  • Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię faktury zakupu lub orgyinalny paragon wraz czytelnie wypełnioną kartą gwarancyjną.
  • Produkt musi być dostarczony do firmy F.H.U. ALUSPORT w oryginalnym opakowaniu.
  • Nie spełnienie któregokolwiek z powyższych warunków wiąże się z odmową przez F.H.U. ALUSPORT przyjęcia towaru do reklamacji.
 • Uznaną bądź nie reklamację firma F.H.U. ALUSPORT zobowiązana jest odesłać do Klienta na własny koszt.
 • Klienta ma prawo do osobistego odbioru towaru reklamowanego po wcześniejszym okazaniu oryginału dokumentu przyjęcia towaru do reklamacji.
 • Pracownik firmy ALUSPORT ma prawo zażądać od nabywcy oryginalny  dokument zakupu, gdy oznaczenia na kopii budzą wątpliwości autentyczności.
 • F.H.U. ALUSPORT rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia towaru do reklamacji. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 21 dni roboczych.
 • Klient zobowiązany jest do odebrania reklamowanego towaru w przeciągu 7dni od otrzymania decyzji o nieuznanej reklamacji, po tym terminie naliczana będzie opłata za magazynowanie produktu.
 • Towary składowane w magazynie firmy F.H.U. ALUSPORT powyżej 30 dni zostaną ze złomowane.

VIII. Adres Zwrotny


Zwroty lub Reklamacje prosimy kierować na adres:

  

F.H.U. ALUSPORT

ul. Mikułowice 402 
28-100 Busko Zdrój

IX. Wysyłka

 • Ze wzglądu na dobro towarów zakupionych przez naszych klientów przesyłki wysyłane są tylko za pośrednictwem firmy kurierskiej
 • Wysyłka towaru następuję zazwyczaj w ciągu 1-3 dni roboczych (w przypadku płatności na konto czas liczony jest od zaksięgowania należności za towar). W wyjątkowych sytuacjach czas ten może się przedłużyć do 7 dni.
 • Na czas otrzymania przesyłki składa się: 
  a) czas realizacji (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) 
  b) czas dostarczenia towaru, który uzależniony jest od wybranego sposobu przesyłki
 • W momencie wysłania paczki z naszego magazynu, Klient otrzymuje informację mailem z numerem przesyłki, który można wpisać na stronie firmy przewozowej, aby sprawdzić gdzie znajduję się w tej chwili paczka.
 • Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku przesyłek za pobraniem Klient przed rozpakowaniem przesyłki i sprawdzeniem stanu towaru, zobowiązany jest do uiszczenia należności za towar kurierowi. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, braku jakiegokolwiek z elementów zakupionego towaru kurier musi sporządzić protokół szkody w dniu odbioru przesyłki przez klienta, z zaznaczeniem powstałych uszkodzeń, bądź jakich elementów brakuje. Klient musi zgłosić zaistniałą sytuację obsłudze firmy F.H.U. ALUSPORT wraz ze kopią protokołu szkody, do 48 godzin od daty otrzymania przesyłki. Otrzymywanie zgłoszeń następuje drogą mailową lub telefoniczną. Protokół nie może być sporządzony w innym dniu niż dzień doręczenia przesyłki.
 • Wszelkie roszczenia Klienta związane z uszkodzeniem towaru lub/i braków w przesyłce nie będą przyjmowane bez protokołu szkody sporządzonego przez kuriera.

X. Gwarancja

 • Gwarancja udzielona jest na okres 24 miesięcy na wady fabryczne w tym 12 miesięcy na powłokę lakierniczą, chromową lub inną ochronną (w przypadku felg aluminiowych), liczoną od daty zakupu.
 • W przypadku zakupu na fakturę, gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy.
 • Okres gwarancji pozostałych dostępnych produktów sprzedawanych przez firmę F.H.U. ALUSPORT zawarte są  w opisie danego towaru.
 • Gwarancja będzie rozpatrywana po przedstawieniu przez kupującego ważnego dowodu zakupu produktu z datą sprzedaży reklamowanego wyrobu (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 • Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu Gwarancji (po 12 miesiącach w przypadku powłoki lakierniczej, chromowanej lub innej powłoki ochronnej i 24 miesiącach na wady fabryczne inne niż powłoka lakiernicza, chromowa lub inna ochronna); w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami F.H.U. ALUSPORT i Producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami F.H.U. ALUSPORT i producenta towaru; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek uszkodzenia mechanicznego, w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia oznaczeń towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru, eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem, użycie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
  • W przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową kupujący może żądać:
   • w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy.
   • jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie-towar zostanie wymieniony na nowy.
 •  Klient zobowiązuje się niezwłocznie zgłosić F.H.U. ALUSPORT ujawnione wady towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Klienta. F.H.U. ALUSPORT rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 21 dni roboczych. Ujawnione wady fabryczne w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie przez F.H.U. ALUSPORT
 • W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, F.H.U. ALUSPORT stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie, następnie zwracając Klientowi towar na nasz koszt. W przypadku nieuznania reklamacji za zasadną (m.in. w przypadku, gdy wskazana przez Klienta usterka nie występuje lub nie stwierdzono występowania wady) Klient zobowiązany jest do zapłaty F.H.U. ALUSPORT kosztów związanych z diagnostyką i ekspertyzą w zakresie wad towaru.
 • F.H.U. ALUSPORT nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 •  F.H.U. ALUSPORT udziela Klientowi gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży, jak również zapewnia iż towar jest w 100% nowy i sprawny technicznie.
 •  Gwarancji nie podlegają: dekielki, naklejki, pierścienie centrujące, wentylnice, śruby lub nakrętki.  
 •  Felgi aluminiowe polerowane i chromowane nie są zalecane do użytkowania w sezonie zimowym ze względu na podatności na uszkodzenia w wyniku działania żrących związków chemicznych, stosowanych do odmrażania powierzchni bitumicznych. Stwierdzenie działania takich związków jest jednoznaczne z utratą gwarancji.

Warunki Ogólne

1.  Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z serwisu zaistniałe z   przyczyn technicznych lub innych od niego niezależnych
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu
4. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia w sklepie internetowym, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień
5. F.H.U. ALUSPORT  nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia dóbr Klientów oraz osób trzecich wskutek niewłaściwego użytkowania, regulacji, montażu, wypadków losowych produktów zakupionych w naszym serwisie.

NEWSLETER

KIM JESTEŚMY

JESTEŚMY JEDNĄ Z NAJWIĘKSZYCH HURTOWNII MARKOWYCH FELG ALUMINIOWYCH I AKCESORII TUNIGOWYCH. MAMY BOGATĄ PALETĘ WZORÓW FELG OD CZOŁOWYCH PRODUCENTÓW WŁOSKICH, NIEMIECKICH, HOLENDERSKICH. JEŻELI SZUKASZ FELG DO SWOJEGO AUTA -- ZAPYTAJ NAS O OFERTĘ .  ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY, SALONY, SERWISY I SKLEPY.